Categories
Giải Ảo Lịch Sử

Định Nghĩa Về Hai Chữ “Dân Tộc”

Đây là bài viết để quý vị hiểu rõ thế nào là một dân tộc

Từ bao nhiêu năm nay, Cộng Sản luôn tuyên truyền bằng di chúc của tên Tàu cộng Hồ Chí Minh về “Thực hiện khát vọng Bắc Nam sum họp một nhà.” Tức là người Nam và người Bắc cùng là một dân tộc. Điều này cần phải hiểu cho rõ. Dụng ý sâu xa của hắn thực ra là gì? Điều này chỉ chánh xác từ khi Vua Gia Long đã thống nhứt cả ba miền Bắc, Trung, Nam sau khi phục quốc từ tay nhà Tây Sơn. Cũng chính Cao Tổ Gia Long là vị Cha Lập quốc đã đặt tên cho đất nước của chúng ta là Việt Nam.

Quý vị có thể đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm:

Vì Sao Chỉ Có Quốc Gia VNCH Là Quốc Gia Hợp Pháp Sau Năm 1954?

Vì sao hai từ “dân tộc” đối với người miền Nam và người miền Bắc chỉ chánh xác từ khi Vua Gia Long thống nhứt ba miền? Tôi xin giải thích cho quý vị hiểu rõ về khái niệm “dân tộc” này.

Trước tiên, quý vị cần phải hiểu định nghĩa của hai từ “dân tộc”.

Dân Tộc là gì?

Dân tộc là một “cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân một nước, có lãnh thổ, quốc gia, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất quốc của mình.”

Qua sự định nghĩa trên thì có thể đúc kết bằng 3 ý chánh để định nghĩa một dân tộc:

  • có chung ngôn ngữ và văn hóa,
  • có chung lịch sử
  • có chung một dự án cho tương lai.

Thiếu một trong ba điều thì không phải là cùng một dân tộc. Điển hình là sau năm Hiệp Định Geneve 1954 đất nước Việt Nam đã bị chia đôi thành hai Quốc Gia và hai thể chế riêng biệt theo như ý muốn của cộng sản miền Bắc. Miền Bắc, VNDCCH, theo thể chế Độc Tài Cộng Sản. Ngược lại, miền Nam, VNCH, theo thể chế Cộng Hòa Lập Hiến Tự Do. Điều đó có thể thấy rằng, người miền Bắc và người miền Nam có chung ngôn ngữ và văn hóa, có chung lịch sử, nhưng Việt Nam Cộng-hòa theo con đường chánh trị và hệ tư tưởng hòa toàn trái ngược với Việt Nam Dân-chủ Cộng-hòa, tức là không có chung một dự án tương lai.

Cho nên, luận điệu tuyên truyền của Việt cộng rằng “Nam – Bắc Một Nhà” hay “người Nam và cả người Bắc cùng là một dân tộc” là một điều hết sức vô lý. Hơn nữa, VNCH đã bị Việt cộng cưỡng chiếm bằng bạo lực và đang bị Cộng quân chiếm đóng một cách bất hợp pháp dựa vào Hiệp Định Paris 1973, Kết Ước Quốc Tế 1973 (Final Act)Hiến Chương Liên Hiệp Quốc tại điều 2.4. Tức có nghĩa là chế độ đang cai trị trên vùng đất, vùng biển dưới Vĩ tuyến 17 là một chế độ không có tánh chánh danh. Bởi lẽ đó, càng cho thấy rằng Nam Bắc không hề là một nhàngười Nam kỳ và người Bắc kỳ không phải là dân tộc.

Quý vị có thể đọc lại bài viết này để hiểu rõ vì sao VN dưới thời VC cai trị là quốc gia bất hợp pháp.

Vì Sao Việt Nam Dưới Thời Cai Trị Của Việt Cộng Là Một Quốc Gia Bất Hợp Pháp Từ Năm 1945?

Luận Điệu Nam – Bắc Một Nhà của Cộng Sản

Chỉ có MTGPMNVN và Cộng Sản Bắc Việt mới là cùng dân tộc!

Thậm chí cả người miền Bắc 54, công dân VNDCCH, di cư vào cũng chưa phải là một dân tộc với người miền Nam. Dù cho họ có quốc tịch VNCH đi chăng nữa cũng chưa phải là một dân tộc với người miền Nam vì họ không có chung lịch sử lập quốc VNCH sau khi chia đôi 2 miền.

Những người Bắc 54 di cư vào Nam

Tôi xin đưa ra một ví dụ điển hình ngoài nước VN cho quý vị hiểu. Sau năm 1975, từ khi Cộng Sản vào miền Nam chiếm thì rất nhiều công dân VNCH phải đi tỵ nạn ở các nước tự do như Pháp, Gia-Nã-Đại, Úc-Châu, Hoa-Kỳ, Nhựt-Bổn, v.v.. Sau khi họ có Quốc Tịch ở những nước đó rồi thì họ đâu phải là cùng một dân tộc với những người bản xứ. Lý do là vì: Tuy họ không có chung ngôn ngữ và văn hóa, lịch sử, nhưng cũng có cùng một dư án tương lai để xây dựng đất nước. Như tôi đã nói trên chỉ cần thiếu ít nhứt 1 trong 3 điều thì không phải là cùng một dân tộc.

Thậm chí các thế hệ sau, hậu duệ VNCH, được sanh ra ở các nước tự do đó thì họ đều là công dân nước đó rồi. Tuy nhiên, họ vẫn không phải là một dân tộc với những người bản xứ. Lý do là vì họ có chung ngôn ngữ và văn hóa, có chung dự án cho tương lai, nhưng họ không có chung lịch sử. Những thế hệ sau này là con cháu của di dân VNCH, dòng máu chảy trong người họ là người Việt và cũng là dân tộc Việt. Thậm chí cha mẹ họ không sống từ thời mới lập quốc. Cho nên họ cũng không phải là cùng một dân tộc với người bản xứ.

Đó là lý do vì sao tôi nói ở trên chỉ có vào thời Gia Long thống nhứt ba miền Bắc, Trung, Nam thì người Việt mới là cùng một dân tộc. Lý do là vì thời đó là thời mới lập quốc Việt Nam. Sau khi chia đôi VN, mỗi nước được lập quốc gia riêng biệt nên cả 2 quốc gia này đều là 2 dân tộc riêng biệt. Có thể nói nôm na thì người bên ngoài Bắc là dân tộc VNDCCH, còn người bên trong Nam là dân tộc VNCH.

Đây là bài viết giúp quý vị hiểu rõ về định nghĩa của khái niệm “dân tộc”. Quý vị có thể xem video clip dưới đây. Luật sư Lâm Chấn Thọ, anh Lê Văn Đạo và anh Huỳnh Quốc Huy sẽ giải nghĩa hai khái niệm “dân tộc” để cho quý vị hiểu rõ thêm.

Nguồn:

  1. https://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/thuc-hien-khat-vong-bac-nam-sum-hop-mot-nha-theo-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-123626

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s