Categories
Giải Ảo Lịch Sử

Sự khác biệt giữa Bắc 54 và Bắc 75

– Bắc 54 : Yêu Tự Do, yêu Hoà Bình , yêu người dân Miền Nam Việt Nam và hy sinh để bảo vệ quê hương thứ hai của họ

-Bắc 75 : Gian manh , mưu mô , xảo trá , lừa dối, là những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng , là những kẻ bán nước cầu vinh , không chỉ có vậy mà lại còn mất dạy , không có giáo dục, BK 75 đi tới đâu là bị khinh bỉ , cảnh giác khắp nơi trên thế giới và chúng muốn đồng hóa trẻ em Miền Nam VN đi theo những thói hư tật xấu của chúng.

=> Người Việt Quốc Gia cần phải tẩy chay Bắc 75 đừng để chúng tiêm độc vào con em của chúng ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s