Ngày Độc Lập Của Quốc Gia Việt Nam Là Ngày Nào?

Ngày Quốc Khánh của Việt Nam là ngày 2 tháng 9 phải không? Không. Ngày 2 tháng 9 không phải là ngày Quốc Khánh của Việt Nam. Lý do vì sao tôi nói vậy thì tôi sẽ giải thích ở trong bài viết này. Như chúng ta đã từng học trong mái trường Xã Hội … Continue reading Ngày Độc Lập Của Quốc Gia Việt Nam Là Ngày Nào?